श्री हनुमान चालीसा – Hanuman Chalisa Hindi

।।  दोहा ।।  श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।   Hanuman Chalisa चौपाई   जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।जय कपीस तिहुं लोक उजागर।।  रामदूत अतुलित